ورود به سایت
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

کاشی کاری

0.00
تعداد بازدید : 111
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
در این مقاله با کاشی کاری و جزییات آن آشنا خواهیم شد.

کاشی کاری

 

کاشی کاری

قبل از اقدام به کاشی کاری دیوار ها، باید وضع دیوار ها به لحاظ تراز و شاقول بودن و همچنین قائمه بودن زوایا کنترل شود و چنانچهنواقص و اشکالاتی در زیر سازی وجود داشته باشد، باید آن را مطابق روش ها و استاندارد های موجود برای این کار مرتفع کرد . روی سطوحی که برای کاشی کاری در نظر گرفته شده اند، نباید پوششی از کاهگل، گچ و خاک، گچ یا هر نوع ملات دیگری غیر از ماسهو سیمان وجود داشته باشد. اگر ملات مصرف شده در بند کشی آجر های دیوار، ملاتی غیر از ماسه و سیمان باشد، بهتر است حداقل 24ساعت قبل از اقدام به کاشی کاری، سطح دیوار با ملات ماسه سیمان )به نسبت ۶ ماسه و ۱ سیمان، یا 10 ماسه و ۱ سیمان( به طریق گلنم)پاشیدن ملات( به ضخامت ۳ تا ۵ میلی متر پوشانده شود. موارد فوق برای مواقعی است که کاشی کاری با دوغاب ریزی انجام می شود . کاشی را نباید قبل از نصب، مدت زیادی در آب قرار داد که زنجاب شود، فقط کافی است کاشی را در آب فرو برده و به کار برد. عرضبند در کاشی کاری حوض ها و استخر ها همیشه باید ۲ تا ۳ میلی متر باشد تا بند ها به وسیله ملات پر شوند. فضای بین دیوار و کاشی بهطور متوسط ۳ سانتی متر بوده، و باید به نحوی از ملات پر شود که ملات کاملا سطح پشت کاشی را بپوشاند.

ریختن خرده آجر، گل رس )که غالبا برای چسباندن کاشی به کار می رود( و مانند اینها به پشت کاشی، ممنوع است. در حمام، دستشویی ومانند آن که عایق کاری در بدنه دیوار قرار دارد، حتما باید روی عایق کاری توری سیمی، نصب و کاملا به دیوار محکم شود. عایق کاریپشت کاشی کاری، نباید چروک خورده باشد. بهتر است در تهیه ملات از مصرف سیمان سفید خودداری شود. چنانچه اجبارا در ساختنملات از سیمان سفید استفاده شود، باید به جای ماسه، پودر کوارتز )سنگ شیشه( به کار رود. بهترین نسبت برای مخلوط کردن سیمان سفیدو کوارتز، نسبت یک سیمان و 6 پودر کوارتز می باشد، این نسبت از یک سیمان و 10 پودر کوارتز بهتر می باشد. نباید کاشیدیواری رادر جاهایی که در معرض یخ زدگی قرار می گیرند، به کار برد .

 

نصب سرامیک

سرامیک را روی بستری از ملات که در بالا توضیح داده شد، قرار داده و با تخته ماله سطح آن را صاف می کنند. باید توجه داشت کههنگام چسباندن سرامیک، اندود رویه )ملات( نباید گیرش خود را آغاز کرده باشد، زیرا در آن صورت سرامیک کاملا به ملات نمی چسبدو بعدا جدا خواهد شد. پس از نصب سرامیک، و گیرش ملات، سطح سرامیک را آب می زنند تا کاغذ روی آن جدا شود و پس از آن بادوغاب، درز آنها را پر می کنند . ممکن است سرامیک ها روی کاغذ نبوده و جدا باشند که در آن صورت نصب سرامیک، به صورت تک تک و با دقت فراوان پهلوییکدیگر انجام می شود. در این حالت باید سطح به دست آمده کاملا صاف و یکنواخت باشد. شکل سرامیک، مربع، مستطیل، شش گوشه ومانند اینها می باشد .

بند کشی در نصب سرامیک

میزان دوغاب سیمان و پودر سنگ برای پر کردن بندها به اندازه سرامیک ها بستگی دارد. دوغاب مصرف شده برای بند کشی هموارهبیشتر از حجم فضای خالی است، زیرا مقداری از دوغاب مصرفی برای سرامیک کاری باقی می ماند که پاک می شود و مصرف مجددندارد و لذا حجم دوغاب مصرفی برای سرامیک کاری با احتساب دور ریز به میزان یک لیتر در هر متر مربع پیشنهاد می شود. در بندکشی می توان متناسب با رنگ سرامیک از رنگ هایی استفاده کرد که به زیبایی سرامیک بیفزایند . کاشی

مراقبت ضمن گیرش در سرامیک کاری
بعد سرامیک کاری مراقبت از سرامیک های نصب شده نقش عمده ای در کارایی و طول عمر آنها دارد. باید مراقبت های اولیه مانند رفتو آمد کمتر، عدم گذاشتن وسایل سنگین روی آنها رعایت شود.
منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال